W Komendzie Głównej PSP  został opracowany materiał szkoleniowy w postaci filmu w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych.>>oglądaj  Film - skokochron.mp4 <<