W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim 11 lutego podsumowano powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”. Na konkurs wpłynęło 258 prac.

Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim. Przedmiotem artystycznej rywalizacji były prace w dziedzinie malarstwa i rysunku o tematyce obejmującej udział jednostek Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach i działalności prewencyjnej. Spośród nadesłanych 258 prac, komisja konkursowa wytypowała 23, które wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich. Autorom wyróżnionych prac dyplomy i drobne upominki wręczył wicestarosta powiatu lidzbarskiego Jarosław Kogut oraz komendant powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz. — Dziękuję dyrektorom przedszkoli i szkół, a zwłaszcza nauczycielom prowadzącym zajęcia plastyczne za udział w konkursie, natomiast młodzieży gratuluję i życzę dalszych sukcesów na szczeblu wojewódzkim — podsumował wicestarosta lidzbarski Jarosław Kogut.
  Nagrodzone prace:
Grupa I — przedszkola
Julia Mędyk
Piotr Szumiel
Bartłomiej Olejarczyk
Oliwia Witek
Arkadiusz Szymanowski
Grupa II — szkoła podstawowa klasy I – III
Konrad Szafałowicz
Franciszek Mirynowski
Kacper Markowski
Franciszek Milewski
Julia Zaleska
Grupa III — szkoła podstawowa klasy IV – VI
Marcel Oczoś
Krystian Kapowicz
Judyta Andrukajtis
Zosia Pioptrowicz
Maja Kazimierczak
Grupa IV — klasy VII – VIII i gimnazjum II i III klasa
Amelia Harasim
Zuzanna Lipińska
Aleksandra Mika
Oliwia Kozłowska
Kacper Broński
Grupa V — szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Maja Cydejko
Marlena Januszkiewicz
Marcin Sadocha.

strazplastyczny 530162