Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku Warm.

Jednostka OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

  • Rok założenia: 1996
  • Prezes: Zdzisław Romasz
  • Naczelnik: Paweł Straszyński
  • Samochody: SD-30 (IFA)