DARMOWA CZUJKA DLA CIEBIE

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lidzbarskiego ze Starostą Lidzbarskim Janem Harhajem na czele wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm  rozpoczyna akcję pod nazwą „Darmowa czujka dla Ciebie” Akcja ta jest częścią  akcji społecznej „Czad, ogień obudź czujność”, którą kolejny już rok w formie konkursu prowadzi Państwowa Straż Pożarna.

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy wypełnić kupon zamieszczony w tygodniku Gazeta Lidzbarska, odpowiedzieć poprawnie na pytanie i odesłać lub dostarczyć go na adres KP PSP w Lidzbarku Warm ul. Olsztyńska 8; 11-100 Lidzbark Warm. Wybór osób, które otrzymają czujkę nastąpi w drodze losowania. Losowanie odbywać się będzie w każdy poniedziałek począwszy od 29 października br. w siedzibie lidzbarskiej komendy. W losowaniu udział biorą tylko te kupony, w których zaznaczona jest prawidłowa odpowiedź na pytanie. Podczas losowania wylosowana zostanie jedna czujka ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim. Kupony, spośród których losowany będzie szczęśliwy kupon w danym tygodniu po losowaniu będą niszczone i nie będą uwzględniane w kolejnym losowaniu. Nazwiska osób wylosowanych w danym tygodniu będą zamieszczane na stronie internetowej KP PSP w Lidzbarku Warmińskim www.strazlidzbark.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego powiat www.powiatlidzbarski.pl. Odbiór czujek następować będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w uzgodnionym telefonicznie terminie. Czujki przekazywane przez organizatorów akcji przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Każdy zameldowany na terenie powiatu lidzbarskiego mieszkaniec może otrzymać tylko jedną czujkę (w ramach jednego gospodarstwa domowego).

Konkurs prowadzony będzie na przestrzeni trzech miesięcy sezonu grzewczego. Tak więc jak w latach poprzednich 12 czujek zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim trafi do mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Uwaga!  W sprawie czujek prosimy nie dzwonić  na telefony alarmowe!  


Wyniki losowania kuponów w dniach:

  • 12.11.2018 r. – Aldona Ostrouch
  • 19.11.2018 r. – Magdalena Onyszk
  • 26.11.2018 r. – Grażyna Borek
  • 03.12.2018 r. - Eugeniusz Piątek
  • 10.12.2018 r. - Dominika Bielewicz
  • 17.12.2018 r. - Jarosław Kulpiński
  • 27.12.2018 r. - Ewa Wiśniewska
  • 02.01.2019 r. - Marianna Bereda
  • 07.01.2019 r. - Zofia Żamejć
  • 14.01.2019 r. - Wioletta Grudzińska