Władze


Skład Zarządu Powiatowego Związku Emerytów
 i Rencistów 
Pożarnictwa RP w Lidzbarku Warmińskim

Prezydium Zarządu:

  • Prezes - Teresa Ciechowska
  • Wiceprezes - Zbigniew Michalak
  • Sekretarz - Teresa Rutkowska
  • Skarbnik - Apolonia Sauk
  • Członek Prezydium - Antoni Raszewski

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca - Joanna Szczypułkowska
  • Wiceprzewodnicząca - Maria Dowiat
  • Sekretarz - Wiktor Kuźniewski