Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim
bryg. mgr inż. Rafał Szymukowicz

tel. 89 767 75 54
e-mail: rszymukowicz@strazlidzbark.pl