13 luty 2017

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP

       9 lutego 2017 r. z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w siedzibie lidzbarskiej komendy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP z udziałem samorządowców (burmistrzów i wójtów), a także  prezesów i naczelników jednostek OSP oraz komendantów gminnych z terenu powiatu lidzbarskiego.

Wiodącym tematem spotkania było rozpowszechnienie wśród funkcyjnych OSP tematyki związanej z akcją "Czad i ogień. Obudź czujność”, a także omówienie planu pracy zarządu na rok 2017. Uczestnikom posiedzenia przedstawiono materiały informacyjne i edukacyjne w zakresie wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla. Komendant Powiatowy st. kpt. Marek Pasławski zaapelował do druhów z OSP by w ramach działań prewencyjnych i edukacyjnych docierali do szkół i mieszkańców wsi w celu uświadomienia społeczeństwa o zagrożeniu jakie stwarza czad. Podczas spotkania omówiono plany odnośnie szkoleń prowadzonych  dla druhów OSP, ustalono także priorytety w zakresie zakupów sprzętowych oraz rozliczeń w ramach dotacji z KSRG. Prezes ZOP ZOSP RP dh Jan Harhaj przedstawił koncepcję podziału środków finansowych na dosprzętowienie jednostek OSP w ramach Powiatowego Funduszu Wsparcia jednostek OSP powiatu lidzbarskiego, który od kilku lat pozwala na systematyczne uzupełnianie braków sprzętowych. W trakcie obrad zarządu omówiono i przyjęto do realizacji harmonogram uroczystości związanych z przypadającymi w roku bieżącym jubileuszami jednostek OSP. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP poszerzone o osoby funkcyjne tj prezesów i naczelników OSP było także doskonałą okazją do omówienia najistotniejszych problemów, z którymi borykają się na co dzień druhowie w swoich jednostkach.

tekst; mł.kpt.Tomasz Gowkielewicz           zdjęcia asp.Przemysław Łatacz