17 luty 2017

Kolejna akcja krwiodawstwa

      16 lutego br. w siedzibie lidzbarskiej Straży Pożarnej odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa, podczas której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano łącznie 21,5 l krwi. Do akcji przystąpili strażacy, druhowie OSP i mieszkańcy miasta, wśród których nie brakuje osób regularnie oddających krew podczas akcji organizowanych w straży. Przykładem jest Pan Krystian Bornikowski, który na przestrzeni ostatnich lat oddał ponad 7 litrów krwi. W akcji jak zwykle udział wzięła młodzież lidzbarskiej Jagiellonki, Rolniczaka i Zespołu Szkół Zawodowych, od lat wspierająca to zaszczytne przedsięwzięcie. Słowa uznania i podziękowania należą się opiekunom młodzieży, Paniom Marzenie Fenkanin oraz Renacie Kabała. W ubiegłym roku czterokrotnie organizowaliśmy akcje krwiodawstwa, podczas których w sumie oddano 56 l krwi. Każda kropla krwi jest bezcenna, może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia lub zdrowia. Następną akcję zaplanowano na 30 maja.

tekst; mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz