31 marzec 2017

Eliminacje powiatowe OTWP

       W dniu 30 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbył się finał eliminacji powiatowych XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 20 uczestników, którzy przebrnęli eliminacje w poszczególnych miastach i gminach powiatu lidzbarskiego. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych tj. szkoły podstawowe (gr. I), gimnazja (gr. II) i szkoły ponadgimnazjalne (gr. III). Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego, podczas którego młodzi sympatycy pożarnictwa musieli wykazać się przed komisją  znajomością przepisów przeciwpożarowych, historią pożarnictwa i nazewnictwem sprzętu pożarniczego. Wyniki końcowe po dwóch etapach (pisemnych i ustnych) eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco:

Grupa I - szkoły podstawowe
I miejsce – Antoni Świtalski – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie\
II miejsce – Wiktor Winiarz – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 
III miejsce – Katarzyna Grodowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie

Grupa II - szkoły gimnazjalne
I miejsce -  Krystian Prokopowicz - Gimnazjum w Rogóżu
II miejsce – Klaudia Urbańska - Gimnazjum nr 1 w Ornecie
III miejsce – Piotr Fenkanin – Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim  

Grupa III - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Weronika Madej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim   
II miejsce – Michał Bąk – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim   
III miejsce –  Ryszard Staruch - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

Osoby, które zajęły miejsca na podium w poszczególnych grupach wiekowych otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundował Starosta Lidzbarski, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Pan Jan Harhaj. Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 26 kwietnia b.r. w Szczytnie zgodnie z regulaminem awansowały osoby, które zajęły pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej. Zatem już dzisiaj życzymy powodzenia naszej młodzieży na arenie wojewódzkiej OTWP.