02 czerwiec 2017

Ślubowanie strażaka

       2 czerwca br. w tutejszej komendzie odbyło się ślubowanie nowoprzyjętego funkcjonariusza. Strażak Kamil Górecki, w obecności przełożonych, kolegów i najbliższej rodziny, złożył uroczystą przysięgę, która zobowiązuje go do niesienia pomocy potrzebującym w każdej sytuacji. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim - mł. bryg. Marek Pasławski.