11 październik 2017

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

W dniach 30 września - 9 października br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbył się kurs kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego. W szkoleniu wzięli udział strażacy z jednostek powiatu lidzbarskiego tj. OSP Lubomino, Henrykowo, Runowo, Stryjkowo, Kiwity i Żegoty. W trakcie kursu druhowie zapoznani zostali z zagadnieniami dotyczącymi obsługi i eksploatacji pomp pożarniczych, agregatów prądotwórczych, pił i pilarek oraz prawami i obowiązkami kierowców samochodów uprzywilejowanych. Poruszone zostały również zagadnienia z łączności radiowej oraz budowy i zastosowania samochodów ratowniczo - gaśniczych wykorzystywanych w PSP i OSP. Trzydniowe szkolenie zwieńczone było egzaminem, który składał się z części teoretycznej (test) oraz z praktycznej. Ostatecznie dwuetapowy egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyło 13 ratowników. Uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonali z-ca komendanta powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz oraz d-ca JRG asp. sztab. Paweł Straszyński.

tekst; kpt. Tomasz Gowkielewicz   
zdjęcia; asp. Piotr Fliciński