01 grudzień 2017

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim

       W związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, po niemal 31 latach służby w mundurze, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim mł. bryg. Marek Pasławski postanowił z dniem 30 listopada br. zakończyć służbę w szeregach PSP. Oficjalne pożegnanie ze służbą odbyło się dwa dni wcześniej tj. 28 listopada. Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiejskiej. Wspólna modlitwa, która zgromadziła liczne grono samorządowców, strażaków oraz sympatyków pożarnictwa była wyrazem osobistego podziękowania Bogu za wieloletnią służbę.  Po nabożeństwie w świetlicy lidzbarskiej komendy odbył się uroczysty apel, podczas którego mł. bryg. Marek Pasławski złożył meldunek warmińsko-mazurskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego. Ustępujący komendant nie krył wzruszenia, dziękując wszystkim tym, którzy na przestrzeni ostatnich lat wspomagali w wielu płaszczyznach lidzbarską straż pożarną. Szczególne słowa podziękowania skierował do samorządowców, na czele ze starostą lidzbarskim Janem Harhajem. Podziękował gospodarzom gmin naszego powiatu, którzy w wymierny sposób przyczynili się do rozwoju pożarnictwa w naszym regionie. Za doskonałą współpracę podziękował również przedstawicielom policji, wojska, a także leśnikom oraz przede wszystkim strażakom, zarówno przełożonym z komendy wojewódzkiej jak i podwładnym z lidzbarskiej komendy i jednostki, a także strażakom ochotnikom. Komendant mł. bryg. Marek Pasławski doskonale znał specyfikę służby w straży pożarnej, zaczynał bowiem jako zwykły strażak pomocnik przodownika roty, wspinał się po szczeblach kariery, obejmując ostatecznie stanowisko komendanta powiatowego. Dlatego też bardzo dobrze rozumiał i szanował strażaków, za to też wśród swojej załogi uchodził za autorytet. Kończąc służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Marek Pasławski pozostawił wspomnienie pracowitego, skromnego oraz oddanego służbie i ludziom strażaka.

Przebieg służby mł. bryg. Marka Pasławskiego:

Pan mł. bryg. mgr inż. Marek Pasławski przygodę ze strażą pożarną rozpoczął 1 czerwca 1989 roku po odbyciu dwu letniej służby wojskowej. W roku 1990 ukończył kurs szeregowych a rok później podoficerski. Z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej tj. z dniem 1 lipca 1992 roku objął stanowisko technika ds. operacyjnych. Po dwóch latach Marek Pasławski został przeniesiony na stanowisko starszego technika ds. kadr i szkolenia. Od 1993 roku do 2013 czyli przez 20 lat prowadził w lidzbarskiej komendzie zagadnienia obronne ściśle współpracując z wieloma ogniwami sił obrony narodowej. W roku 1996 podjął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu w systemie zaocznym. Po ukończeniu szkoły otrzymał stanowisko inspektora, a później starszego inspektora ds. kontrolno- rozpoznawczych w lidzbarskiej komendzie. Z dniem 1 lipca 1999 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim i pełnił tą funkcję przez kolejnych 14 lat. W roku 2001 rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale inżynierii bezpieczeństwa pożarowego I oraz II stopnia uzyskując w roku 2007 tytuł magistra. Pan mł. bryg. Marek Pasławski przez 15 lat pełnił stanowisko nieetatowego rzecznika prasowego lidzbarskiej komendy. Dzięki temu przez lata kreował pozytywny wizerunek służb ratowniczych, przedstawiając lokalnym środkom masowego przekazu rzetelne informacje na temat działania jednostek straży pożarnej i rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej w powiecie. W ciągu całej służby komendant Pasławski dał się poznać jako dobry koordynator i organizator wielu akcji i przedsięwzięć, niejednokrotnie daleko wykraczającym poza zakres przypisanych mu obowiązków. Warto wspomnieć o akcjach krwiodawstwa popularyzowanych wśród braci strażackiej powiatu lidzbarskiego przez 13 lat. Komendant Pasławski odnosił również sukcesy sportowe w sporcie pożarniczym oraz grach zespołowych, zarówno jako zawodnik, ale także jako komendant nadzorujący sport w komendzie. Zawsze należycie dbał o właściwe relacje i stosunki międzyludzkie. W ciągu ostatnich czterech lat swojej komendantury przeprowadził modernizację pomieszczeń podziału bojowego, szatni, pomieszczeń biurowych i wiele innych prac remontowych znacząco poprawiając warunki lokalowe obiektów komendy. 

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, nienaganną służbę i wzorową postawę komendant mł. bryg. Marek Pasławski wyróżniony był wiele razy medalami i odznaczeniami resortowymi w tym: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną i Brązową Odznaką” Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową PCK  IV stopnia, Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciel Harcerstwa, Dyplomem Komendanta Głównego za szczególne osiągnięcia w służbie.