05 luty 2018

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim

zdjęcie - Tomasz Banaczkowski - "Przegląd Pożarniczy"

    2 lutego 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Z dniem 1 lutego Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafała Szymukowicza.