23 luty 2018

Podsumowanie roczne lidzbarskich strażaków

22 lutego w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie w roku 2017.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, a także wójtowie poszczególnych gmin tj. Kiwit — Wiesław Tkaczuk, Lubomina — Andrzej Mazur oraz Lidzbarka Warmińskiego — Fabian Andrukajtis oraz Komendant Gminny dh Zbigniew Goździewski reprezentujący Burmistrza Ornety. 

W spotkaniu wzięli udział bliscy środowisku strażackiemu leśnicy, Izabela Chromy reprezentująca Nadleśnictwo Wichrowo oraz Piotr Matusik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta. 

W obszernym wystąpieniu Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz przedstawił szczegółową analizę w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, a także rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w roku 2017. Wspomniał także, że w ubiegłym roku świętowaliśmy 70-lecie powstania lidzbarskiej straży pożarnej. Komendant Szymukowicz wskazał także główne zadania przyjęte do realizacji w roku bieżącym. 

Spotkanie było doskonałą okazją, by podziękować za wspólne akcje ratowniczo – gaśnicze strażakom ochotnikom, którzy bardzo aktywnie, a co najważniejsze, z coraz większym profesjonalizmem wspierają działania strażaków PSP. Dowodem na to jest fakt, iż na przestrzeni ostatnich trzech lat trzy jednostki OSP naszego powiatu włączone zostały do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Jest to wspólny sukces zarówno tych jednostek, które wstąpiły w szeregi KSRG, jak i podmiotu nadzorującego odpowiedzialnego za wyszkolenie, czyli Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz samorządowców, dzięki którym owe przedsięwzięcie zostało sfinansowane. 

Starosta Jan Harhaj wysoko ocenił działalność lidzbarskiej komendy oraz jednostek OSP z terenu powiatu i podziękował za pracę w minionym roku. 

Słowa podziękowania i uznania za profesjonalizm i wzorową służbę padły także z ust zarówno Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego jak i pozostałych samorządowców. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP bryg. Rafał Szymukowicz w imieniu własnym oraz lidzbarskich strażaków podziękował wszystkim darczyńcom za wspieranie działań komendy w roku 2017. 

Osobiste podziękowania skierował pod adresem byłego komendanta powiatowego mł. bryg. Marka Pasławskiego. 

— Niewątpliwie wszystkie osiągnięcia i sukcesy lidzbarskich strażaków są w dużej mierze zasługą mojego poprzednika, który z dniem 30 listopada ubiegłego roku zakończył służbę w szeregach PSP — powiedział.
 

opracowanie: kpt. Tomasz Gowkielewicz