Star GBA 2/20

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star/Man 14.227
Zbiornik wody: 2000 l.
Wydajność autopompy: 2000 l/min
Działko wodno-pianowe o wyd. 1600 l/min.
Wyposażenie: zwijadło szybkiego natarcia-60 m. (40 bar), urządzenie zraszaczowe do ograniczenia skażeń chemicznych, maszty oświetleniow (2x500 W), agregat prądotwórczy (2 kW), pompa turbinowa, pompa pływająca, wentylator osiowy.
Zabudowa: ISS Wawrzaszek
Rok produkcji: 2001