Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim

 

                 ul. Olsztyńska 8
                11-100 Lidzbark Warmiński

                 tel. 89 767 75 50
                 fax. 89 767 75 53

                 e-mail: kplidzbark@kwpsp.olsztyn.pl

 

                 Opiekun strony: admin@strazlidzbark.pl