Uroczystość przekazania nowego samochodu operacyjnego (21.12.2005)