Przymarźnięty do lodu łabędź na rzece Łyna w dniu 24.01.2006