Elektroniczna Skrzynka Podawcza

1. W celu złożenia wniosku do KP PSP w Lidzbarku Warmińskim konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP  www.epuap.gov.pl
Instrukcja dotycząca zakładania konta 2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KP PSP w Lidzbarku Warmińskime:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a. DOC, RTF

b. XLS

c. CSV

d. TXT

e. GIF, TIF, BMP, JPG

f. PDF

g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.