Zarząd OSP

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lidzbarku Warmińskim

 • Prezes Zarządu - Jan Harhaj
 • V-ce Prezes Zarządu - Wiesław Tkaczuk
 • V-ce Prezes Zarządu - Fabian Andrukajtis
 • V-ce Prezes Zarządu - Andrzej Mazur
 • V-ce Prezes Zarządu - Ireneusz Popiel
 • Sekretarz Zarządu - Aneta Muszak
 • Skarbnik Zarządu - Łukasz Hrycyna
 • Członek Zarządu - Jacek Protas
 • Członek Zarządu - Paweł Straszyński
 • Członek Zarządu - Zbigniew Goździewski
 • Członek Zarządu - Tadeusz Kapeliński
 • Członek Zarządu - Antoni Raszewski 

Brak kontaktów, które można by wyświetlić