12 lutego 2020 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lidzbarskiego w roku 2019.

12 lutego o godz.09.00 w siedzibie Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim podsumowano powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”. Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim.

13 stycznia br. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu powiatu lidzbarskiego.

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

W dniu 6 grudnia 2019r. o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość przekazania samochodu operacyjnego Renault Megane GrandCoupe oraz otwarcia sali edukacyjnej.