W drugim losowaniu czujki tlenku węgla oraz dymu trafią do Pani Żanety Gąski, mieszkanki Lidzbarka Warmińskiego. Gratulujemy!!!

Pierwsze czujki tlenku węgla oraz dymu trafią do Pani Marceliny Wagner, mieszkanki Lidzbarka Warmińskiego. Gratulujemy!!!

 

Zadbaj o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych. 

Sezon grzewczy powoli się rozpoczyna, warto więc mieć na uwadze zagrożenia związane z tym okresem. Dotyczy to przede wszystkim zagrożeń związanych z powstaniem pożaru oraz niebezpieczną emisją tlenku węgla.

Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

24 października b.r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście przeprowadzono po raz kolejny akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano ponad 12 litrów krwi. Lidzbarscy strażacy również skorzystali z możliwości i wsparli tą szlachetną inicjatywę.

 

 

 

 

Opracowanie : mł.kpt.Damian Stankiewicz

Zdjęcia: OSP Dobre Miasto

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok.