6 października w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano  6 litrów krwi.

Lidzbarscy strażacy wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zapraszają wszystkich chętnych, 6 października br. do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim na akcje zbiórki krwi.

14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim zostało podpisane porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Uroczystego podpisania dokonali: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. mgr inż. Rafał Szymukowicz, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oraz Prezes Zarządu OSP dh Zbigniew Orodziński.

22 sierpnia b.r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano 19litrów i 350ml krwi. Lidzbarscy strażacy honorowo oddali najcenniejszy dar aby pomóc tym najbardziej potrzebującym w procesie leczenia. Łącznie podczas akcji poboru krwi zgłosiło się łącznie 47 osób z czego 43 tego dnia mogło oddać krew.

Okres letni dla rolnictwa w Polce jest czasem wzmożonej pracy. W naszym regionie zaobserwować można działania związane ze zbiorem płodów rolnych. Maszyny pracujące do późnych godzin informują nas, że rozpoczęły się żniwa. Lidzbarka straż co roku odnotowuje zdarzenia związane z występowaniem zagrożeń pożarowych podczas tych prac. Nierzadko pożary te są przyczyną ogromnych strat materialnych, a jednocześnie zdarza się, że powodują wielkie szkody w ekosystemie. Większość pożarów zostaje spowodowana nieumyślnie. Aby zminimalizować ryzyko należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętna eksploatacja sprzętu rolniczego zgodnie z instrukcją podaną przez producenta jest podstawowym elementem bezpieczeństwa.