13 czerwca br. lidzbarscy strażacy przy współpracy z  policjantami przeprowadzili pokazowe ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Podczas ćwiczeń zostały zaprezentowane techniki dotarcia do osoby poszkodowanej, znajdującej się w wodzie, przy użyciu różnego rodzaju sprzętu stosowanego w ratownictwie wodnym w zakresie podstawowym. Kolejnym etapem była ewakuacja poszkodowanego z wody na linie brzegową i  przekazanie go do punktu medycznego. Następnie przećwiczony został scenariusz związany z zatrzymaniem krążenia u osoby poszkodowanej, wdrożenie procedur dotyczących  prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej także z użyciem defibrylatora AED.

 Okres zbliżających się wakacji jest idealnym czasem aby przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych. Przybliżone zostały również wzorce postępowania w sytuacji zauważenia osób znajdujących się w wodzie w stanie zagrożenia życia. Korzystając z  możliwości lidzbarczanie uczyli się również udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na fantomie.

Opracowanie : kpt.Tomasz Gowkielewicz   zdjęcia : Gazeta lidzbarska