8 sierpnia 2019 r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się wręczenie decyzji mianowania, którego dokonał komendant powiatowy bryg. Rafał Szymukowicz.

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lidzbarku Warmińskim objął kpt. Tomasz Gowkielewicz, zaś stanowisko Z-cy Dowódcy JRG mł. kpt. Damian Stankiewicz.

Ponadto nastąpiła zmiana na stanowisku ds. kontrolno-rozpoznawczych – mł. kpt. Przemysława Łatacza zastąpił ogn. Piotr Wołejko.

Komendant powiatowy bryg. Rafał Szymukowicz przywitał również mł. asp. Marcina Zdunek, absolwenta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarniczej w Częstochowie, który 1 sierpnia br rozpoczął służbę w KP PSP w Lidzbarku Warmińskim.

 opracowanie: kpt.Tomasz Gowkielewicz, zdjęcia: ogn.Grzegorz Radziwonik