13 stycznia br. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu powiatu lidzbarskiego.

Gości przywitał komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Szymukowicz. Następnie funkcjonariusz zajmujący się zagadnieniami kontrolno-rozpoznawczymi ogn. Piotr Wołejko omówił obowiązki zarządców, właścicieli i  użytkowników budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szczególną uwagę zwrócił na terminowość przeglądów i konserwacji sprzętu oraz wewnętrznych procedur ewakuacyjnych. Temat sposobów alarmowania użytkowników budynków oraz jednostek PSP, a także sposobów postępowania na wypadek powstania pożarów i innych miejscowych zagrożeń omówił zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. kpt. Damian Stankiewicz.

Obecność dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkaniu było dobrą okazją do podsumowania  jesiennych ćwiczeń związanych z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji w budynkach oświatowych. Udział zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz kadry kierowniczej w ćwiczeniach pozwolił na analizę oraz wyciągniecie wniosków, które zostały przedstawione podczas spotkania. Ostatnim elementem spotkania było zaprezentowanie nowej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono zasady korzystania oraz sposób zgłaszania poszczególnych grup na zajęcia.