ministerstwomini miniWytyczne Ministra MSWiA dotyczących uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Wytyczne_Ministra_Spraw_Wewnętrznych_i_Administracji.pdf