Pokazy ratownictwa wodnego, prezentacja sprzętu ratowniczego oraz elementy pierwszej pomocy to elementy, które zostały przygotowane wraz z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim, mieszkańcom naszego regionu. Spotkanie zostało zorganizowane nad brzegiem Łyny przy lidzbarskim bulwarze.

Głównym celem takich działań jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa na obszarach wodnych i terenach bezpośrednio do nich przyległych. Tuż przed wakacjami mundurowi chcą zwrócić uwagę na zagrożenia jakie nieść może zbyt beztroska rekreacja wodna. Funkcjonariusze chcą promować odpowiedzialne zachowania i postawy osób przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie ograniczyć liczbę tragicznych wypadków.

 

Scenariusz przeprowadzanych ćwiczeń byś ściśle związany z podejmowaniem osoby znajdującej się w wodzie rożnymi technikami dostępnymi na miejscu zdarzenia jak i przy wykorzystaniu sprzętu typowego dla ratownictwa wodnego.  Elementem dodatkowym było również udzielanie jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Po praktycznej części nastąpiła prezentacja sprzętu oraz jego praktyczne wykorzystanie. Ratownicy wykonując resuscytację krążeniowo – oddechową na specjalnie przygotowanym w tym celu fantomie przypominali uczestnikom spotkania jak ważne jest opanowanie i zimna krew oraz przed wszystkim czas, który daje szanse na przeżycie.

 

W ramach akcji policjanci z lidzbarskiej komendy rozdawali ulotki edukacyjne, które nakłaniają między innymi do korzystania ze strzeżonych kąpielisk oraz uświadamiali uczestników o zagrożeniach podczas wypoczynku nad wodą. Mundurowi przypominali o tym jak mądrze wypoczywać nad wodą, gdzie najczęściej popełniamy błędy i jak zareagować w sytuacji zagrożenia. Policjanci przypominali numery alarmowe oraz omawiali sposób powiadamiania służb ratunkowych o zaistniałym zdarzeniu.

 

Życząc wszystkim słonecznej pogody i miłego wypoczynku życzymy również bezpiecznych wakacji !

 

Opracowanie: mł.kpt. Damian Stankiewicz

Zdjęcia: kom. Monika Klepacka