Okres letni dla rolnictwa w Polce jest czasem wzmożonej pracy. W naszym regionie zaobserwować można działania związane ze zbiorem płodów rolnych. Maszyny pracujące do późnych godzin informują nas, że rozpoczęły się żniwa. Lidzbarka straż co roku odnotowuje zdarzenia związane z występowaniem zagrożeń pożarowych podczas tych prac. Nierzadko pożary te są przyczyną ogromnych strat materialnych, a jednocześnie zdarza się, że powodują wielkie szkody w ekosystemie. Większość pożarów zostaje spowodowana nieumyślnie. Aby zminimalizować ryzyko należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętna eksploatacja sprzętu rolniczego zgodnie z instrukcją podaną przez producenta jest podstawowym elementem bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia pożaru proszę dzwonić pod numer alarmowy 998 lub 112, podając możliwie jak najdokładniejszą lokalizację zdarzenia. Należy zachować spokój.  Przekazane informację przełożą się na szybki dojazd jednostek ratowniczych. W przypadku podjęcia prób ugaszenia ognia należy pamiętać, że toksyczny dym jest bardziej niebezpieczny dla ludzi, niż wysoka temperatura. O zauważonym pożarze należy poinformować ludzi znajdujących się w budynku jeżeli jest on zagrożony. Jeżeli jakieś osoby są poszkodowane należy przenieść je w bezpieczne miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Niewielki pożar należy stłumić gaśnicą. Pamiętaj jednak, by niepotrzebnie nie narażać swojego życia i zdrowia.

Ważne jest aby wyposażyć w środki gaśnicze pracujący w terenie sprzęt. Kombajny czy maszyny rolnicze powinny posiadać gaśnice o wielkości odpowiadającej stwarzanemu zagrożeniu. Tutaj dobrą alternatywą będą gaśnice proszkowe GP 6 kg oraz  gaśnice wodnopianowe GWP6, które są bardzo skuteczne podczas gaszenia w początkowej fazie pożaru. Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być zlokalizowany w miejscy łatwo dostępnym. Najlepiej w kabinie, przy komorze silnika oraz w okolicy wylotu słomy i plew, gdzie występuje największe ryzyko. Na wyposażeniu maszyn dodatkowo należałoby umieścić łopaty oraz tłumice, które w przypadku zapalania się ścierniska byłby narzędziami nieocenionymi.

Życzymy udanych zbiorów.