14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim zostało podpisane porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Uroczystego podpisania dokonali: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. mgr inż. Rafał Szymukowicz, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oraz Prezes Zarządu OSP dh Zbigniew Orodziński.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisane porozumienie to pierwszy krok do ponownego włączenia na okres 5 lat jednostki OSP Runowo do KRSG. Porozumienie stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Po raz pierwszy OSP Runowo dołączyło do KSRG 14.12.2018 r.

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. Licząca ponad 70 lat jednostka w  Runowie przeszła generalny remont w 2016 roku, posiada odpowiednią liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności podejmowania i  alarmowania, jak również gotowość operacyjną do podejmowania działań ratowniczych. Jednostka posiada również wiele nowego sprzętu lecz boryka się z problemami wyposażenia bazy samochodowej.

Włączenie jednostki do KSRG to wyróżnienie, ale również wyzwanie i większe obowiązki, jakie teraz będą spoczywać na strażakach z OSP. Przede wszystkim muszą być w  ciągłej gotowości, dostępni do wyjazdu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu, 365 w roku. Wierzę jednak, że sprostają zadaniu. Strażacy z  OSP Runowo zapracowali przez minione lata ciężką służbą, niejednokrotnie wymagającą dużego poświęcenia. Jako włodarz gminy staram się, wspierać ich działania, podnosić kwalifikacje poprzez kierowanie ich na szkolenia, aby jak najszybciej i najskuteczniej nieśli pomoc. Dokładam wszelkich starań, aby remizy były wyremontowane i doposażone. Co roku inwestujemy w sprzęt strażacki oraz sukcesywnie wymieniamy stary już wyeksploatowany na nowoczesny. Moim priorytetem jest, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy czuli ze oni i ich dobytek są bezpieczni – powiedział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

Ponowne włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński, a także na dalszy rozwój jednostki.

Opracowanie i Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim