Lidzbarscy strażacy wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zapraszają wszystkich chętnych, 6 października br. do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim na akcje zbiórki krwi.

Akcja odbędzie się na placu wewnętrznym przy ulicy Olsztyńskiej 8.

W godzinach od 8:00 do 12:00 zapraszamy wszystkich honorowych dawców oraz osoby, które pierwszy raz chciałyby oddać ten „najcenniejszy dar” i wesprzeć potrzebujących w procesie szpitalnego leczenia.

Liczymy na waszą obecność!

Jednocześnie prosimy o przybycie w maseczkach.