6 października w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano  6 litrów krwi.

W sumie podczas akcji poboru krwi zgłosiło się 18 dawców z czego 13 osób tego dnia mogły oddać krew.  

Dziękujemy wszystkim  przybyłym osobom za uczestnictwo w akcji i zapraszamy na kolejne spotkania.

 

opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Damian Stankiewicz