24 października b.r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście przeprowadzono po raz kolejny akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano ponad 12 litrów krwi. Lidzbarscy strażacy również skorzystali z możliwości i wsparli tą szlachetną inicjatywę.

 

 

 

 

Opracowanie : mł.kpt.Damian Stankiewicz

Zdjęcia: OSP Dobre Miasto