27 lutego br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wspólnie ze Specjalistyczną Grupą Wodno-Nurkową Olsztyn oraz lidzbarską policją zorganizowała ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego na akwenie w miejscowości Wielochowo.

 Scenariusz ćwiczeń zakładał, że dwóch mężczyzn wypływających na łowisko wskutek złego stanu technicznego jednostki pływającej oraz złych warunków pogodowych, wpadają do wody. Jeden z poszkodowanych wyposażony był w kamizelkę wypornościową i unosi się na wodzie, natomiast drugi po pewnym czasie znika z powierzchni wody. Cała sytuacje zauważył wędkarz łowiący z pomostu, który poinformował służby ratownicze. Na miejsce docierają zastępy lidzbarskiej straży pożarnej, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiwitach oraz Policja. Po rozpoznaniu sytuacji, kierujący działaniami otrzymuje informacje o miejscu zatonięcia łodzi i prawdopodobnym obszarze, w którym może znajdować się mężczyzna pod powierzchnia wody. Rozpoczyna się akcja ratownicza. Działania prowadzone były w pierwszej kolejności w zakresie podstawowym. Polegały na dotarciu do dryfującej osoby przy pomocy łodzi, podjęciu jej z wody i ewakuacji w bezpieczne miejsce do punktu medycznego gdzie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownicy zabezpieczyli przed wychłodzeniem. Drugim etapem akcji było przybycie na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Olsztyna. Działania polegały na wprowadzeniu nurków w celu odnalezienia zaginionego wędkarza pod wodą przy wykorzystaniu sonaru. Zaplanowane cele zostały zrealizowane. Na koniec podsumowano przeprowadzone ćwiczenia W zaplanowanym założeniu wzięło udział 6 zastępów straży pożarnej oraz 18 strażaków.

 

Opracowanie: mł.kpt. Damian Stankiewicz

Zdjęcia: mł.kpt Piotr Fliciński