W dniu 25 czerwca br. lidzbarscy strażacy przeprowadzili praktyczną część doskonalenia zawodowego w miejscowym Muzeum Warmińskim.

Ćwiczenia odbyły się w obiekcie zamkowym, a konkretnie w suchej studni. Było to idealne miejsce do realizowania scenariusza dotyczącego ewakuacji osoby poszkodowanej znajdującej się wewnątrz studni na znacznej głębokości. Strażacy przy użyciu dostępnego sprzętu z zakresu ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lidzbarku Warmińskim osiągnęli zamierzone cele. Przećwiczone zostały również techniki samoratowania.

 

Opracowanie: mł.kpt. Stankiewicz Damian

Zdjęcia: mł.kpt. Stankiewicz Damian