19 maja br. po godzinie 16:00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim otrzymał zgłoszenie o nieznanej substancji unoszącej się na powierzchni rzeki Drwęca w miejscowości Orneta.

Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z miejscowej OSP oraz dwa zastępy z JRG Lidzbark Warmiński. Po przybyciu na miejsce pierwszego KDRa i po dokonaniu rozpoznania stwierdzono unoszący się na powierzchni wody „film” substancji ropopochodnej. Substancja zanieczyszczała całą szerokość koryta rzeki. Udało się ustalić, że wyciek rozpoczynał się z kolektora burzowego znajdującego się w przy ul. Podleśnej. Wypływ zabezpieczono przy pomocy balotu słomy ustawionego przy ujściu kolektorów burzowych. Ciek wodny za zaporą spryskano dyspergentem aby przyśpieszyć proces biodegradacji substancji. Sprawdzono również kolejno studzienki, wzdłuż kanału burzowego w celu określenia przyczyn pojawienia się substancji w korycie rzeki. Zweryfikowano  skuteczności podjętych działań, dokonując oględzin lustra wody na rzece Drwęca. Działania potwierdzały skuteczność w ograniczeniu ilości filmu substancji ropopochodnej na rzece. Przyczyny powstania zdarzenia oraz jego źródło ustala Policja. Działania trwały 4 godziny.

 

 

Opracowanie: mł.kpt.Damian Stankiewicz

Zdjęcia: Archiwum PSP